Energiemanagement

          Home     Coaching       Energiemanagement    Scholen en bedrijven      Persoonlijk     Informatie      Agenda 

          Workshop: Heel de mens met energie

 

Wat verstaan we onder energiemanagement?
Niemand vindt het vreemd dat er uit een apparaat muziek komt terwijl de muziek kilometers verderop wordt gedraaid. De geluidsgolven worden daar uitgezonden en door een apparaat elders ontvangen dat het ter plekke weer uitzendt. Om iets van energie te begrijpen moeten we ons realiseren dat we niet in een vacuüm wereld levenmaar dat er om ons heen luchtdeeltjes zijn die continue bewegen.

Deze bewegingbrengt trilling voort en die trilling zendt golven uit en dat noemen we energie. Dezelfde trilling van de lucht veroorzaken wij ook als wij bewegen. Wij beïnvloeden de trilling om ons heen ook door onze gedachten, die niet alleen in ons hoofd maar ook om ons heen, in ons energieveld, bewegen.

De volgende voorbeelden herken jij misschien ook wel.  
Iedereen kent wel die ervaring dat zij opgebeld worden door de persoon waaraan zij net zaten te denken. Voordat iemand een ander opbelt is er altijd eerst de gedachte aan die ander en het lijkt erop dat degene die opgebeld wordt de trilling opvangt van de gedachte van de ander.

Soms kom je iemand voor de eerste keer tegen en dan vind je die persoon gelijk heel aardig of juist heel vervelend, terwijl je nog geen woord gewisseld hebt met elkaar. Echt aangeven waarom je dat vindt kun je vaak niet. Het is meer “een gevoel” waar je soms zelf ook verbaasd over bent.

Hetzelfde kan gebeuren met een ruimte die je binnenkomt. Je voelt je om onverklaarbare reden gelijk ergens thuis of je hebt juist de neiging om heel hard weg te lopen.                        
                                                       

 

Dit laatste voorbeeld is meestal ook herkenbaar. Wie heeft nooit ervaren dat hijineens zonder aanwijsbare reden iets totaal anders deed dan hij van plan was en wat op een speciale manier uitpakte? Hierbij lijkt het wel alsof “iets” je raad geeft zonder dat je het hoort of ziet en dat iets omschrijven we meestal met “een gevoel” of intuïtie. 

Naast deze voorbeelden, blijkt dat steeds meer mensen gevoeliger zijn voor het opvangen van energieën die niet van henzelf afkomstig zijn. Zij worden er al dan niet bewust door beïnvloed.

Met name kinderen en jongeren kunnen hier last van hebben als zij niet weten hoe zij hier mee om moeten gaan. Zij kunnen het onvoldoende managen. Gelukkig leven we nu in een tijd waar de term HSP (High Sensitive Person) steeds meer erkend en herkend wordt.

ENERGIEMANAGEMENT kan hier bij helpen.
Ik help je door middel van gesprekken en oefeningen. Je krijgt een beter inzicht in de werking van energie op jouw energieveld en je leert bewuster met je eigen energieveld om te gaan.

 

Een energiemanagementtraject bestaat gemiddeld uit 4 tot 8 sessies van 1 uur. Soms kunnen enkele sessies al voldoende zijn om antwoord op een specifieke vraag te vinden.

Workshop: Heel de mens met energie

 

info@witteveerkracht.nl