Scholen en groepen

              Home     Coaching      Energiemanagement    Scholen en bedrijven      Persoonlijk     Informatie      Agenda 

 

 

Hoe haalt een organisatie het beste uit het kapitaal van haar medewerkers / professionals?

Voor ieder mens geldt dat het ongelooflijk belangrijk is om vanuit eigen innerlijke kracht te leven en te werken.

In een organisatie of school werken mensen samen om iets op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren en een gezamenlijk einddoel te bereiken. Om mensen vanuit hun eigen innerlijke kracht te laten werken zijn al veel managementmethoden en communicatiemiddelen ontwikkeld.

Uit onderzoek en mijn eigen ervaring blijkt dat hét verschil tussen iets als groep bereiken en iets met succes afronden ligt in de wijze waarop de groep samenwerkt.
Een belangrijke rol hierbij speelt de zogeheten ‘’onderstroom’’ die aanwezig is bij de groepsleden. Aan die onderstroom moet zeker aan het begin van een project veel aandacht worden gegeven.

De interactie tussen de groepsleden hangt nauw samen met het begrip over elkaars inzichten en kennis met betrekking tot het gezamenlijk te bereiken doel en wat ieders bijdrage hierbij kan zijn.
Daarnaast speelt dat iedereen sterke of zwakke kanten heeft bij de uitoefening van het werk.

Door elkaars sterke kanten te kennen en te waarderen kan een ieder vanuit kracht meewerken in een team als het werk hierop afgestemd wordt.
In deze tijd waar steeds duidelijker wordt dat onderwijs een cruciale rol speelt in de samenleving is het van groot belang om leraren te faciliteren bij het oefenen van hun functie.

Mijn eigen onderzoek onder leraren:
- naar de invloed van het geven en het ontvangen van feedback
- de ontwikkeling van hun professioneel kapitaal
- welke rol collectief leren daarbij speelt
 
heeft het volgende opgeleverd:

Werkdrukbeleving is lager bij:
Positieve onderstroom in het team.
Feedbackgeven en ontvangen op de ontwikkeling van professioneel kapitaal.
Bij het verschil tussen samenwerken en alles op eigen houtje willen doen, positief bij samenwerken.
Onderlinge uitwisseling over de lessen en gedrag van leerlingen.
Bij uitwisseling met andere scholen om het professioneel kapitaal te verhogen.
(N.B. Leeftijd, duur van loopbaan als leraar, man-vrouw, vak bèta of alfa, basis- of middelbare school, aantal jaar in team en opleidingsniveau leraar maakten geen verschil bij de uitkomsten.)

Coaching en energiemanagement zijn een heel goed middel om groepen beter te laten functioneren
Door middel van coaching, workshops, instrumenten zoals bijvoorbeeld metingen van ieders drijfveren (Spiral Dynamics) en oefeningen kunnen groepsleden informatie krijgen over elkaars sterke en zwakke kanten en deze kennis gebruiken om als team optimaal te functioneren.

  • info@witteveerkracht.nl